Nhận ngay ưu đãi 30.000 VNĐ tại Pizza Company

Nhận ngay ưu đãi 30.000 VNĐ tại Pizza Company

Ưu đãi

Nhận ngay ưu đãi 30.000 VNĐ tại Pizza Company vào mỗi thứ 3 hàng tuần
• Áp dụng cho tất cả các hóa đơn từ 200 nghìn đồng trở lên khi mua tại cửa hàng
• Áp dụng vào thứ ba hàng tuần
• Chỉ áp dụng cho menu alarcate, không áp dụng cho combo

Loại thẻ: Thẻ SeABank Visa

132 4

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar

Ưu đãi đề xuất

Nhận ngay 30.000 đồng gi..

Nhận ngay 30.000 đồng gi..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

132 4

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

132 4

Nhận giảm giá 30.000 đồn..

Nhận giảm giá 30.000 đồn..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

132 4