Nhận ngay ưu đãi 30.000 VNĐ tại Phúc Long

Nhận ngay ưu đãi 30.000 VNĐ tại Phúc Long

Ưu đãi

Nhận ngay ưu đãi 30.000 VNĐ mỗi thứ ba khi thanh toán bằng thẻ tại các cửa hàng Phúc Long
• Áp dụng cho tất cả các hóa đơn tại tất cả các cửa hàng Phúc Long
• Áp dụng vào mỗi thứ Ba, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ tối

Loại thẻ: Thẻ SeABank Visa

132 4

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar

Ưu đãi đề xuất

Nhận ngay 30.000 đồng gi..

Nhận ngay 30.000 đồng gi..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

132 4

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

132 4

Nhận giảm giá 30.000 đồn..

Nhận giảm giá 30.000 đồn..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

132 4