Nhận ngay ưu đãi 30.000 VNĐ tại Gongcha

Nhận ngay ưu đãi 30.000 VNĐ tại Gongcha

Ưu đãi

Nhận ngay ưu đãi 30.000 VNĐ mỗi thứ ba khi thanh toán bằng Visa thẻ tại cửa hàng Gongcha

• Áp dụng cho các giao dịch tại tất cả các cửa hàng Gongcha
• Áp dụng vào mỗi thứ Ba, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ tối

 

 

Loại thẻ: Thẻ SeABank Visa

132 4

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar

Ưu đãi đề xuất

Nhận ngay 30.000 đồng gi..

Nhận ngay 30.000 đồng gi..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

132 4

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

132 4

Nhận giảm giá 30.000 đồn..

Nhận giảm giá 30.000 đồn..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

132 4