Nhận ngay 30.000 đồng giảm giá mỗi thứ ba khi thanh toán bằng Visa thẻ tại Dairy Queen

Nhận ngay 30.000 đồng giảm giá mỗi thứ ba khi thanh toán bằng Visa thẻ tại Dairy Queen

Ưu đãi

Nhận ngay 30.000 đồng giảm giá mỗi thứ ba khi thanh toán bằng Visa thẻ tại Dairy Queen
• Áp dụng cho tất cả các hóa đơn từ 100 nghìn đồng trở lên tại tất cả các cửa hàng của Queen Queen
• Áp dụng vào thứ ba hàng tuần
• Chỉ áp dụng cho menu alarcate, không áp dụng cho combo

Loại thẻ: Thẻ SeABank Visa

162 11

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar

Ưu đãi đề xuất

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

162 11

Nhận giảm giá 30.000 đồn..

Nhận giảm giá 30.000 đồn..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

162 11

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

162 11