Nhận giảm giá 30.000 đồng tại Mon Hue khi thanh toán bằng thẻ Visa

Nhận giảm giá 30.000 đồng tại Mon Hue khi thanh toán bằng thẻ Visa

Ưu đãi

Nhận giảm giá 30.000 đồng tại Mon Hue khi thanh toán bằng thẻ Visa
• Chỉ áp dụng vào thứ ba
• Áp dụng cho hóa đơn TỐI THIỂU 250k
• Áp dụng từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối

Loại thẻ: Thẻ SeABank Visa

162 11

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar

Ưu đãi đề xuất

Nhận ngay 30.000 đồng gi..

Nhận ngay 30.000 đồng gi..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

162 11

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Bạn muốn chống nắng mùa ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

162 11

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

162 11