Nhà hàng Fenghuang 2 Nhà hàng Fenghuang

Nhà hàng Fenghuang

Ưu đãi

Giảm 05% trên hóa đơn tại nhà hàng. Không áp dụng cộng dồn với các chương trình khuyến mại khác

Loại thẻ: Thẻ SeABank Visa/MasterCard, Thẻ ghi nợ nội địa S24++

68 19

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar

Ưu đãi đề xuất

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

236 19

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

236 19

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

236 19