NHÀ HÀNG BABA SƠN ĐÔNG 2 NHÀ HÀNG BABA SƠN ĐÔNG

NHÀ HÀNG BABA SƠN ĐÔNG

Ưu đãi

- Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán thức ăn. Không áp dụng đồ uống. Không cộng dồn chương trình khuyến mại khác

Loại thẻ: Thẻ SeABank Visa/MasterCard, Thẻ ghi nợ nội địa S24++

100 18

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar

Ưu đãi đề xuất

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

236 18

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

236 18

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Nhận ngay ưu đãi 30.000 ..

Giảm ngay 30.000 VND

Thẻ SeABank Visa

236 18