Hệ thống Elite

Hệ thống Elite

Ưu đãi

Giảm giá 5% cho tất cả các chủ thẻ của SeABank khi thanh toán tại CLB Elite Active.
Giảm giá 10% cho tất cả các chủ thẻ của SeABank khi thanh toán tại CLB Elite Fitness.

Loại thẻ: Thẻ SeABank Visa/MasterCard, Thẻ ghi nợ nội địa S24++

113 3

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar

Ưu đãi đề xuất

Bạn thích shopping onlin..

Bạn thích shopping onlin..

Giảm 50.000 VNĐ

Thẻ SeABank Visa

211 3

Bạn thích shopping onlin..

Bạn thích shopping onlin..

Giảm 50.000 VNĐ

Thẻ SeABank Visa

211 3

Bạn thích shopping onlin..

Bạn thích shopping onlin..

Giảm tối đa 500.000 VNĐ

Thẻ SeABank Visa/MasterCard

211 3