Trả góp 0% tại Fitness World

Trả góp 0% tại Fitness World

Ưu đãi

Địa điểm:   Fitness World ( Lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội

Ưu đãi:   Đăng ký trả góp 6 tháng

  Miễn lãi toàn bộ thời gian trả góp

Áp dụng:   Tất cả thẻ tín dụng do SeABank phát hành.

Thời hạn:   Áp dụng từ 02/05/2018 đến hết 02/05/2019.

Điều kiệnÁp dụng với đơn hàng có giá trị thanh toán cuối cùng từ 3,000,000 VNĐ trở lên.

Loại thẻ:

Đã hết hạn!

Chia sẻ:
Hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi
Tắt hiển thị chi tiết địa điểm khuyến mãi

Tìm kiếm địa điểm ưu đãi

Bạn chưa có thẻ Seabank?

Đăng ký phát hành thẻ

Bình luận ưu đãi - 0

Avatar